Met betrekking tot boriann.be
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Boriann BV (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Wij verzamelen gegevens louter in functie van onze dienstverlening. Onze focus is efficiëntie en u wij willen u de beste ervaringen bieden met betrekking tot onze producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een shoot aanvraagt via ons contactformulier of via mail of telefoon,…

Gegevens die wij verzamelen via de website:
Contactgegevens: Naam, email, uw vraag en optioneel uw telefoonnummer.

Gegevens die wij verzamelen bij persoonlijke contacten:
(bvb, met als doel het bepalen van een fotolocatie of opstellen van offertes en factureren)
Contactgegevens: (bedrijfs-)naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, BTW-nr


WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, worden louter gebruikt voor correcte uitvoering van opdrachten en administratieve verplichtingen zoals facturatie.
We kunnen eventueel uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd, informatieve nieuwsbrieven met tips over fotografie en workshops en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door een mail te turen met “unsubscribe” of “uitschrijven” in uw mailtitel of op eenvoudig door contact op te nemen met het kantoor via e-mail of telefonisch.

EEN OVERZICHT VAN ONZE HUIDIGE VERWERKINGSACTIVITEITEN:
Organiseren van plaats bezoeken
Opmaken van offertes
Doorsturen van resultaten van opdrachten
Afhandelen van je aankopen
Verbeteren van de servicelantenservice aanbieden
Klachten afhandelen

HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS
Uw gegevens kunnen door al onze medewerkers verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

UW RECHTEN
• Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
• Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
• Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
• Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden, en mits het geen producten betreft zoals foto’s of cursusmateriaal, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

• Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
• Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

VRAGEN EN FEEDBACK
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Ons adres: Corneel Smitslei 12, B-2150 Borsbeek
Ons telefoonnummer: 0475 57 93 35
Back to Top